Giới thiệu Cisco2960.com với triết lý kinh doanh cao cả “Trọn chữ TÂM, vẹn chữ TÍN” sản phẩm Cisco 2960, Cisco 2960 Plus, Cisco 2960L, Cisco 2960X, Cisco 2960XR  thương hiệu nổi tiếng‎ Switch Cisco mang đến một “trải nghiệm switch layer 2 Cisco 2960” cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Công nghệ switches đã được giới thiệu cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây, nhưng Cisco 2960 không phải là một kích thước phù hợp với tất cả, đặc biệt là khi nói đến các doanh nghiệp. Các không gian văn phòng lớn với lưu lượng lớn thường sử dụng các điểm Cisco 2960X, trong khi các văn phòng nhỏ với người dùng hạn chế có nhiều khả năng có bộ chuyển mạch Cisco 2960. Chúng ta hãy xem xét các tính năng của Cisco 2960 so sánh như thế nào để tìm ra giải pháp switch tốt nhất cho doanh nghiệp bạn.